สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

maechiangrailum schoolคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

  • maechiangrailum school
    โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: 054837611
    E-MAIL: maechiangrailum@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม